Web
	Analytics

Sociale ondernemingen maken het verschil. En dat verschil kan jij vergroten. Bied mee en verhoog de financiële middelen van het goede doel om nog beter te doen. Ontzettend bedankt voor je gulle bijdrage. 

Aantal verkochte producten: 23
Totaal bedrag aan goede doelen: € 335,00
Aantal goede doelen: 8

Veel organisaties zijn op vele domeinen actief. We willen graag een brede waaier aan initiatieven aanbieden. Selecteer het thema dat je nauw aan het hart ligt, kies de organisatie die best bij je past en link die aan je zoekertjes.

Milieu

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Mensen met een beperking

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Gezondheid

Een hart voor ALS

Een hart voor ALS

Een hart voor ALS vzw is een jonge en dynamische vzw (°2012) met een duidelijke focus: ondersteuning en bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), dit op de meest transparante wijze: U doet uw gift rechtstreeks in het fonds voor ALS-onderzoek aan de KU Leuven.

Het Hart voor ALS Fonds aan de KU Leuven, kortweg ALS Fonds, is een realisatie van Een hart voor ALS vzw en het Leuvens Universiteitsfonds (LUF).

Website: http://www.eenhartvoorals.be

MS Liga

MS Liga Veiling voor MS-Liga ( zie missie)

Website: https://www.ontmoeten.site/

ALS Liga / MS-Liga & Weduwengroepen

ALS Liga / MS-Liga & Weduwengroepen door de veiling van deze kunstwerken, willen wij deze goede doelen een hart onder de riem steken, en een financieel steentje bijdragen aan deze organisaties

Website: https://www.ontmoeten.site/

Bart Funding

Bart Funding

Amplexor 

Cultuur

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Mensenrechten

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Dierenwelzijn

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Jeugdbeweging

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Hobbyclubs

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Ontwikkelingssamenwerking

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Migratie en integratie

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Sport

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.

Onderwijs

Er zijn nog geen goede doelen in deze categorie.